گلیم لرستان ۲

طبق قولی که بهتون داده بودیم ادامه مقاله گلیم لرستان رو در اینجا قرار میدیم؛ با توجه به تحقیقاتی که ما در شهرستان الشتر انجام دادیم: گلیم بصورت گردان ترکی بافته می شود و تخت بافت می باشد. روش بافت ترکی بوده، ابزار کار نیز ترکی بوده است؛ ۱- دفه ۲- سوک ۳- قیچی دار … ادامه خواندن گلیم لرستان ۲